در اجتماع بزرگ و پرشور مردم رفسنجان : طرح کمک ماهانه به حدود 18 میلیون خانوار ایرانی از ماه آتی

دوشنبه 20 آبان 1398 - 13:30

شناسه خبر: 112223