نشست صمیمی رییس دفتر رییس جمهور با فناوران و مدیران شرکت های دانش بنیان و نو افرین

شنبه 18 آبان 1398 - 14:00

شناسه خبر: 112133