بازدید رییس دفتر رییس جمهور از پارک علم و فناوری استان یزد

شنبه 18 آبان 1398 - 12:44

شناسه خبر: 112132