جلسه هماهنگی سفر کاروان تدبیر و امید به استان های یزد و کرمان

دوشنبه 13 آبان 1398 - 18:46

شناسه خبر: 112065