در جلسه بررسی و رای اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی : آقای حاجی میرزایی متخصص علوم اجتماعی، واجد اخلاقی فوق العاده و رفتاری منظم و دقیق است

سه شنبه 12 شهريور 1398 - 14:39

شناسه خبر: 111114