در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: روستاها اگر آباد نشوند، شهرها ویران می شوند

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:46

شناسه خبر: 110953