در مراسم ارائه دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های روستایی: روزی دسترسی به جاده و خدمات گاز، برق، بهداشت و ارتباطات در روستاها از آرزوهای بزرگ محسوب می شد

شناسه خبر: 110950 -

دوشنبه 4 شهريور 1398 - 14:38

شناسه خبر: 110950

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده