حضور رییس جمهور در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار

چهارشنبه 16 مرداد 1398 - 11:43

شناسه خبر: 110750