دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه

سه شنبه 15 مرداد 1398 - 09:29

شناسه خبر: 110707