تقدیم استوار نامه سفیر جدید چین به دکتر روحانی

دوشنبه 27 خرداد 1398 - 12:37

شناسه خبر: 110117