در دیدار جمعی از اساتید و پزشکان: احترام به سرمایه انسانی و اجتماعی ضروری است

شناسه خبر: 109873 -

يکشنبه 12 خرداد 1398 - 13:03

شناسه خبر: 109873

- رئیس‌جمهوری

- جلسات