دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی همه در کنار مردم بوده و هستند

شنبه 31 فروردين 1398 - 20:24

شناسه خبر: 109360