در مراسم افتتاح طرح های شهری شهرداری تهران: از ابتدای انقلاب تردیدهایی برای ساخت مترو تهران مطرح می کردند؛ اما آیت الله هاشمی بر اجرای آن اصرار کرد/ در اوائل مجلس دوم، اجرای مترو تهران تصویب شد

يکشنبه 18 فروردين 1398 - 14:43

شناسه خبر: 109135