در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران: در سال ۹۷ علیرغم تحریم ها، بزرگترین طرح های تاریخی کشور را افتتاح کردیم

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 23:59

شناسه خبر: 108995