در شورای اداری استان بوشهر: برجام و خروج ایران از فصل ۷ منشور ملل متحد، خدمت بی نظیر و تاریخی ملت به کشور بود

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 22:08

شناسه خبر: 108829