تقدیم استوار نامه سفیر جدید میانمار به رئیس جمهور

شنبه 18 اسفند 1397 - 11:35

شناسه خبر: 108491