تقدیم استوار نامه سفیر جدید هند به رئیس جمهور

شنبه 18 اسفند 1397 - 11:06

شناسه خبر: 108487