در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: قول داده ام سال ۹۸ سال واگذاری بزرگ شرکتهای شستا باشد/بارها رهبری به من فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و وظایف خود را انجام دهند

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:53

شناسه خبر: 108273