در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تولید آبزیان نسبت به سال ۵۷ چهل برابر شده است/در گندم خودکفا و در شکر و روغن در مرز خودکفایی هستیم

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:43

شناسه خبر: 108269