در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: از وظایف پارکهای علمی علاوه بر فتح مرزهای فناوری و دانش، کمک به تولید است

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:20

شناسه خبر: 108241