برگزاری جلسه بررسی اقدامات و پیگیری های مصوبات نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور دکتر نهاوندیان

چهارشنبه 24 بهمن 1397 - 19:00

شناسه خبر: 108118