مراسم تقدیر از آثار برگزیدگان جایزه کتاب سال : تحریم‌های ضدایرانی دولت آمریکا در برابر علم، ‌دانشمندان و قلم است

سه شنبه 16 بهمن 1397 - 16:09

شناسه خبر: 107963