تقدیم استوار نامه سفیر جدید کشور قزاقستان

شنبه 13 بهمن 1397 - 12:15

شناسه خبر: 107808