22 بهمن امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است /آمریکایی ها هرگز نمی‌توانند به خواسته‌هایشان برسند

شناسه خبر: 107739 -

چهارشنبه 3 بهمن 1397 - 16:20

شناسه خبر: 107739

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها