رئیس دفتر رئیس جمهور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان:

دولت برای حمایت و تقویت بخش خصوصی و کارآفرینان اهمیت ویژه‌ای قایل است/ دفاع از اصول، منافع و امنیت کشور خواست همگانی است/ دوران تحریم طولانی نخواهد بود

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت نتیجه حمایت از کارآفرینان و بخش خصوصی کشور را افزایش اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم می‌داند، اظهار داشت: دولت برای تقویت بخش خصوصی اهمیت ویژه‌ای قایل است و رئیس جمهور همواره بر حمایت از بخش خصوصی، واگذاری امور به مردم و پرهیز از تصدی‌گری دولت تأکید دارد و این موضوعات با جدیت پیگیری می شود.

يکشنبه 23 دی 1397 - 20:36

دکتر محمود واعظی عصر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ارتباط نزدیک دولت با اتاق‌های بازرگانی و تشکیل شورای گفتگو تاکید کرد: بنای دولت از ابتدا بر این بوده که با بخش خصوصی و کارآفرینان تعامل و همکاری نزدیکی برقرار سازد و همواره نسبت به این موضوع متعهد بوده است. البته شرایط تحریم نیازمند اتخاذ تصمیمات مقتضی است که همه باید ملزومات آن را درک کنیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: در شرایط تحریم برای اینکه استقلال و اصول خود را حفظ کنیم، نیازمند آن هستیم که چه بسا تصمیماتی با شرایط ویژه اتخاذ نماییم. همچنان که د