دیدار با وزیر ، معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی

شناسه خبر: 107551 -

دوشنبه 17 دی 1397 - 14:33

شناسه خبر: 107551

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها