دیدار رئیس جمهور با "هاسو کشیش دانیلیان" جانباز ارمنی

شناسه خبر: 107487 -

دوشنبه 10 دی 1397 - 19:49

شناسه خبر: 107487

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی