در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : برای تامین آب و برق در تابستان ۹۸ از اکنون برنامه ریزی می کنیم/ هیچ کار مهمی بدون حمایت و همکاری مردم به نتیجه نخواهید رسید

دوشنبه 10 دی 1397 - 15:05

شناسه خبر: 107479