در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : کشت فراسرزمینی و یا تغییر الگوی کشت، می تواند مصرف آب در بخش کشاورزی را متعادل کند

دوشنبه 10 دی 1397 - 14:59

شناسه خبر: 107475