در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : مبنای اداره منابع آبی کشور را باید بر پایه ادامه خشکسالی گذاشت/ حل مشکل آب با بارور کردن ابرها، راه حل اساسی نیست؛ آبهای موجود باید بدرستی مدیریت شود

دوشنبه 10 دی 1397 - 14:45

شناسه خبر: 107471