قادریم سرمایه ایرانیان خارج و داخل کشور را جایگزین سرمایه خارجی کنیم/ وزیر صنعت قول داده در سال ۹۸ بیش از ۲ هزار بنگاه را تکمیل کند

سه شنبه 4 دی 1397 - 14:01

شناسه خبر: 107464