وجود مقدس عیسی ابن مریم (ع) برای بشریت نشانه رحمت الهی است خواهان اتحاد میان همه ادیان ابراهیمی هستیم

سه شنبه 4 دی 1397 - 13:51

شناسه خبر: 107451