نشست مدیران وزارت نیرو با رئیس جمهور

شناسه خبر: 107445 -

دوشنبه 10 دی 1397 - 10:02

شناسه خبر: 107445

- رئیس‌جمهوری

- جلسات