در نشست خبری روسای جمهور ایران و ترکیه : سرنوشت سوریه صرفاً بایستی در اختیار مردم سوریه باشد، تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام قرار بگیرد و در این زمینه دو کشور با یکدیگر اتفاق نظر داریم

پنحشنبه 29 آذر 1397 - 17:32

شناسه خبر: 107344