در جلسه شورای اداری استان سمنان: برنامه ها و طرحهای راهبردی دولت در استان سمنان

شناسه خبر: 107152 -

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 20:42

شناسه خبر: 107152

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای کاروان تدبیر و امید