در اجلاس سراسری نماز: شهید بابایی و سایر شهدا سرآمد ایمان، اخلاق و مروت حتی نسبت به دشمن بودند

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 19:22

شناسه خبر: 107128