جلسه توسعه و برگزیدگان و افتتاح چند پروزه اقتصادی استان سمنان با حضور رئیس جمهور

سه شنبه 13 آذر 1397 - 23:59

شناسه خبر: 107092