در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان : برجام راه را برای نفت، تجار و بانکها باز کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد

سه شنبه 13 آذر 1397 - 22:16

شناسه خبر: 107087