در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان : پویایی جنبش دانشجویی ثمره فداکاری سه دانشجوی آرمانخواه است/ نقد و نظر آزادانه دانشجویان در این جلسه، نشانه توفیق جنبش دانشجویی است

سه شنبه 13 آذر 1397 - 22:11

شناسه خبر: 107084