در جمع صمیمی مردم شاهرود: خوشحالیم که قیمت خرید گندم را از ۴۰۰ به ۱۶۰۰ تومان رساندیم/خودکفایی در گندم طی سالهای اخیر افتخار کشور است

سه شنبه 13 آذر 1397 - 18:48

شناسه خبر: 107070