حضور دکتر واعظی در جلسه فعالان سیاسی و تشکل های مردم نهاد شهرستان شاهرود

دوشنبه 12 آذر 1397 - 16:47

شناسه خبر: 107035