در جلسه هیات دولت: توصیه های رئیس جمهور به چهار استاندار جدید مناطق مرزی / خراسان شمالی

چهارشنبه 7 آذر 1397 - 17:26

شناسه خبر: 107013