در جلسه هیات دولت: تنوع قومی و مذهبی در ایران، موج زیبای تحرک و فرصت برای کشور است

شناسه خبر: 107009 -

چهارشنبه 7 آذر 1397 - 17:19

شناسه خبر: 107009

- رئیس‌جمهوری

- جلسات