در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: وحدت دنیای اسلام، مقطعی و تاکتیکی نیست؛ حتی اگر دشمنی هم نباشد، اتحاد برای جهان اسلام راهبردی است

شنبه 3 آذر 1397 - 13:18

شناسه خبر: 106960