در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: به نام مذهب، جای دین را تنگ نکنید؛ دین سرچشمه و مذهب جویبار است/ بر دو پایه ی کلمه التوحید و توحید کلمه استواریم

شنبه 3 آذر 1397 - 13:16

شناسه خبر: 106959