در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی: مگر ملتهای منطقه بر تروریستها پیروز نشده و ملت فلسطین تا امروز در برابر تجاوزکاران ایستادگی نکردند؟/ ملت یمن با دست خالی در برابر بمباران سلاحهای غربی مقاومت می کند

شنبه 3 آذر 1397 - 13:12

شناسه خبر: 106956