در جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان غربی: گردشگری مزیت بزرگ فرهنگی و اشتغال زا در استان آذربایجان غربی است

دوشنبه 28 آبان 1397 - 23:26

شناسه خبر: 106910