در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور: ترامپ در شورای امنیت با حقانیت و تدبیر ایران، دست خالی برگشت

يکشنبه 22 مهر 1397 - 12:17

شناسه خبر: 106505