معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جمع خبرنگاران

شناسه خبر: 106443 -

يکشنبه 15 مهر 1397 - 16:08

شناسه خبر: 106443

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات