در جلسه هیات دولت : آمریکا در صدد مذاکره در هر سطحی بود تا بگوید فشارها موجب شد ایران تن به مذاکره بدهد

چهارشنبه 11 مهر 1397 - 16:20

شناسه خبر: 106415